H Συνεταιριστική Κοινότητα: Eναρκτήρια συνάντηση και συζητήσεις

Προσθήκη στο iCal ή στο Google Calendar

6-8 μ.μ.
Παρουσίαση της Συνεταιριστικής Κοινότητας

Η Συνεταιριστική Κοινότητα σας προσκαλεί στην πρώτη της εκδήλωση. Παρουσιάζουμε τη γενική προσέγγιση της Κοινότητας αυτής και εγκαινιάζουμε ένα νέο πρότζεκτ: την Κοοπερατίβα των Καλλιτεχνών.

Η Συνεταιριστική Κοινότητα αποπειράται να χρησιμοποιήσει την documenta 14 ως έναν μοχλό, ως ένα μέσο για να ενισχυθεί ο τοπικός ιστός του κοινωνικού πλουραλισμού. Στο πλαίσιο αυτού του συνεταιριστικού οράματος φιλοδοξούμε να ενδυναμώσουμε και να δημιουργήσουμε νέες και διαρκείς σχέσεις κυκλικής οικονομίας με την documenta 14 και πέρα από αυτήν. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν πάρετε μέρος στη διαδικασία.

Πώς μπορούν να είναι συνεργατικές οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία και τη διαμεσολάβηση πίσω στο συλλογικό; Προτείνουμε τη δημιουργία μιας Συνεταιριστικής Κοινότητας σε στενή σχέση με το παγκόσμιο κίνημα των κοινών και την ανάπτυξη των μετακαπιταλιστικών συνεργατικών οικοσυστημάτων. Κάποιες από τις αξίες που μοιραζόμαστε με αυτά τα κινήματα είναι η αναδιανομή και η οικονομική ανταλλαγή μεταξύ ομοτίμων, η ανοιχτή πολιτική συμμετοχή, η αποκέντρωση των οργανωτικών μορφών, καθώς επίσης ο διαμοιρασμός και η διανομή της ανοιχτής γνώσης. Με βάση αυτές τις αξίες, σκοπεύουμε να παρέχουμε μια πλατφόρμα και τα εργαλεία που διευκολύνουν τις δίκαιες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της documenta 14, του κοινού και των τοπικών πρωτοβουλιών λαϊκής βάσης που ασχολούνται με την οικοδόμηση μιας οικονομίας η οποία υπερβαίνει το μάντρα «δεν υπάρχει εναλλακτική» του νεοφιλελευθερισμού.

Σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές, η διαδικασία μας θα είναι ανοιχτή και εξαρτάται από τη δική σας συμμετοχή ως ομοτίμων. Αφού γίνουν τα εγκαίνια της Συνεταιριστικής Κοινότητας θα ξέρουμε από πού ξεκινάμε, αλλά όχι πού πηγαίνουμε… Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να γίνουν μέρος ενός συλλογικού που σμιλεύει τη μορφή της κοινωνίας.

8-10 μ.μ.
Η Κοοπερατίβα των Καλλιτεχνών

Η Κοοπερατίβα των Καλλιτεχνών είναι το εργαλείο για μια άλλη μορφή καλλιτεχνικής παραγωγής. Έχουμε την πεποίθηση ότι η τέχνη ανήκει στην κοινωνική συνεργασία. Η εργασία των καλλιτεχνών που αγωνίζονται για τα προς το ζην είναι συχνά επισφαλής. Παρότι οι καλλιτέχνες συνδέονται ως μέρη ενός δικτύου ή μιας κοινότητας, σε τελική ανάλυση πολλοί από αυτούς δουλεύουν ως άτομα, σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Συχνά οι καλλιτέχνες αναγκάζονται να επενδύσουν δικά τους χρήματα για να δημιουργήσουν τα έργα τους. Γίνονται οφειλέτες για να καταστούν ορατοί. Τα ιδρύματα τέχνης συχνά υιοθετούν την κερδοσκοπική λογική, πολύ παρόμοια με αυτήν των χρηματοπιστωτικών αγορών, εκμεταλλευόμενα τόσο τα έργα τέχνης όσο και τους καλλιτέχνες.

Στο πλαίσιο μιας συνεταιριστικής δομής μπορούμε να δημιουργήσουμε ταμεία αλληλοβοήθειας που συλλέγουν πόρους από αυτούς που διαθέτουν περισσότερα προς χρήση από όσους δεν διαθέτουν τίποτα. Η Κοοπερατίβα των Καλλιτεχνών μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, ενός συστήματος ανεξάρτητων αλληλέγγυων δομών που υποστηρίζουν την οικονομική διαχείριση και επικοινωνία μεταξύ των μελών τους.

Η Κοοπερατίβα των Καλλιτεχνών είναι ανοιχτή σε καλλιτέχνες της documenta 14, καλλιτέχνες που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, μια διαδικασία συζήτησης, που προορίζεται να διαρκέσει και πέρα από την documenta 14. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2017 θα έχουμε συναντήσεις για να σχεδιάσουμε τα εργαλεία και τη δομή αυτής της οργάνωσης.


Πηγή φωτογραφίας: pandorasociety.com

Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πρόγραμμα Δημόσιων Δράσεων
Σχετικές αναρτήσεις

Εργαλεία για ένα Συνεταιριστικό Οικοσύστημα: Η κυκλική οικονομία στην πράξη

Οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας και του δίκαιου οικοσυστήματος (οικονομία και οικολογία) αναφέρονται στην…

 Περισσότερα
Ημερολόγιο

Η Συνεταιριστική Κοινότητα

Ο κόσμος χρειάζεται συνεργασία. Η κρίση κατά την τελευταία δεκαετία είναι κρίση εμπιστοσύνης: χρέη, δάνεια, παράγωγα…

 Περισσότερα
Πρόγραμμα Δημόσιων Δράσεων