Η Συνεταιριστική Κοινότητα

Ο κόσμος χρειάζεται συνεργασία. Η κρίση κατά την τελευταία δεκαετία είναι κρίση εμπιστοσύνης: χρέη, δάνεια, παράγωγα αποτελούν μέσα με τα οποία το κεφάλαιο παράγει πολιτικό έλεγχο στον νεοφιλελευθερισμό. Πρόκειται για κρίση σχέσεων, της ίδιας της ικανότητας να εμπιστευτεί κανείς. Η Συνεταιριστική Κοινότητα φιλοδοξεί να οικοδομήσει ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, μια νέα οικολογία όπου η μονάδα αξίας βασίζεται σε μια πιο δίκαιη υποδομή: βασίζεται στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό, στη δίκαιη, αμοιβαία και τοπικά βιώσιμη παραγωγή, όχι στην παγκόσμια εξόρυξη, σπατάλη και εκμετάλλευση.

Η Συνεταιριστική Κοινότητα είναι ένας χώρος δράσης. Είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία που εδραιώνει συνεταιριστικές οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στην documenta 14 ως μια εκδήλωση της διεθνούς πολιτιστικής βιομηχανίας και σε τοπικά πρότζεκτ της εναλλακτικής ή αλληλέγγυας οικονομίας στην Αθήνα.

Η Συνεταιριστική Κοινότητα προσκαλεί καλλιτέχνες, ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς, μετανάστες, εργαζόμενους και ανέργους στην πρώτη καταστατική συνάντηση.

Ο συνεταιρισμός είναι ο όρος κλειδί που εξηγεί πώς οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μπορούν να είναι δίκαιες, ισότιμες και συνεργατικές, μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία πίσω στο συλλογικό. Η Συνεταιριστική Κοινότητα παρέχει την πλατφόρμα και τα εργαλεία που διευκολύνουν αυτές τις δίκαιες οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες, εργαζόμενους και εθελοντές της documenta 14 και στις τοπικές πρωτοβουλίες λαϊκής βάσης που επενδύουν σε μια οικονομία πέρα από το μάντρα «Δεν υπάρχει εναλλακτική» του νεοφιλελευθερισμού.

Η Συνεταιριστική Κοινότητα προσπαθεί να κατανοήσει και να εκμεταλλευτεί την παράδοξη ή αντιφατική σχέση με την documenta, ένα εργοστάσιο σύγχρονης τέχνης. Ως ένας πραγματιστικός χώρος δράσης, θα χρησιμοποιήσει την documenta 14 εν είδει μοχλού, ως ένα μέσο για να ενισχύσει τον ιστό της κοινωνικής αναπαραγωγής.

Οι πρωτεργάτες της Συνεταιριστικής Κοινότητας συνδέονται στενά με το παγκόσμιο κίνημα των κοινών και την ανάπτυξη των μετακαπιταλιστικών συνεργατικών οικοσυστημάτων. Κάποιες από τις αξίες που μοιράζονται είναι: η αναδιανομή και η οικονομική ανταλλαγή μεταξύ ίσων, η ανοιχτή πολιτική συμμετοχή, η αποκέντρωση των οργανωτικών μορφών, καθώς επίσης ο διαμοιρασμός και η διανομή της ανοιχτής γνώσης. Η Συνεταιριστική Κοινότητα σχεδιάζει να διευκολύνει τη διοχέτευση πόρων και εργαλείων βάσει αυτών των αξιών για να ενεργοποιήσει συνεργατικές οικονομικές διασυνδέσεις με επίκεντρο την documenta 14.

Οι τοπικοί καλλιτέχνες καθώς και οι καλλιτέχνες που συνδέονται με την documenta 14 αλλά και άλλοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν και να σχηματίσουν μια Κοοπερατίβα Καλλιτεχνών, εγκαινιάζοντας δίκαιες σχέσεις αλληλοβοήθειας μεταξύ τους και με την κοινωνία ευρύτερα. Αυτή η Κοοπερατίβα Καλλιτεχνών σκοπεύει να δημιουργήσει μια ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνών η οποία θα διαρκεί και μετά το τέλος των εκθέσεων.

Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πρόγραμμα Δημόσιων Δράσεων
Σχετικές αναρτήσεις

Cooperate, Exchange, Cooperate. How to Transform Money to Change our Daily Lives

Μια εκδήλωση ανακάλυψης, πειραματισμού και πρακτικής άσκησης για τη σχεδίαση κοινωνικών νομισμάτων.

5 μ.μ. Το Παιχνίδι…

 Περισσότερα
Ημερολόγιο

Cooperate, Invest, Cooperate. How to Join Together to Make Our Money Useful for Socioeconomic Change?

Joe Riemann

Αυτή η συνάντηση της Συνεταιριστικής Κοινότητας παρουσιάζει την εκστρατεία αλληλεγγύης δίκαιου εμπορίου καφέ…

 Περισσότερα
Ημερολόγιο

Εργαλεία για ένα Συνεταιριστικό Οικοσύστημα: Η κυκλική οικονομία στην πράξη

Οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας και του δίκαιου οικοσυστήματος (οικονομία και οικολογία) αναφέρονται στην…

 Περισσότερα
Ημερολόγιο

Eναρκτήρια συνάντηση και συζητήσεις

6-8 μ.μ.
Παρουσίαση της Συνεταιριστικής Κοινότητας

Η Συνεταιριστική Κοινότητα σας προσκαλεί στην πρώτη της εκδήλωση…

 Περισσότερα
Ημερολόγιο