Albert Jaern
(1893–1949)

Albert Jaern, Og så kom befrierne. Utdrag av min dagbok gjennom fem år (And then came the liberators: Excerpts from my diary over five years), 1945, book
, Collection of Kristine Jaern Pilgaard, installation view, ​Neue Galerie, Kassel, documenta 14, photo: Fred Dott