Διαμέρισμα Leder Meid

Leder Meid Apartment, φωτογραφία: Maxie Fischer

Ο τρίτος όροφος του Leder Meid έχει ξεχωριστή είσοδο από το Κέντρο Τύπου και Πληροφοριών – προς το διαμέρισμα όπου ζούσαν οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Εκεί εκτίθενται έργα του Απόστολου Γεωργίου που αφορούν τις ιδιωτικές ιεροτελεστίες και την ήττα της μεσοαστικής τάξης. Οι πολλαπλές μορφές του ήχου, της εικόνας και του αρχειακού υλικού συγκλίνουν σε αυτό το πολυώροφο κτίριο επεκτείνοντας το ερώτημα πώς η documenta 14 –ως δημόσιος θεσμός τέχνης– όντως γίνεται δημόσια.

Αναρτήθηκε στην κατηγορία Δημόσια έκθεση
OK

Es handelt sich um eine historische Website. Hier erhalten Sie jeweils Details zum Impressum, Datenschutz und weitere Informationen.