Επιγραφικό Μουσείο

Επιγραφικό Μουσείο, φωτογραφία: Mathias Völzke

Αυτό το μουσείο ιδρύθηκε το 1885 και περιλαμβάνει επιγραφές από τον 8ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο – οικονομικές αναφορές, συνθήκες, διατάγματα, ιερούς νόμους, επιτύμβιες στήλες αλλά και αρχαία «γκράφιτι». Σε ορισμένες η γραφή βουστροφηδόν αλλάζει φορά κάθε δεύτερη γραμμή αντί της συνεχούς διάταξης από αριστερά προς τα δεξιά, εισάγοντας μια ρυθμική αντιστροφή στην ανάγνωση σαν την κίνηση του βοδιού που οργώνει με το άροτρο. Η καλλιτέχνις Gauri Gill παρουσιάζει έργα από τη σειρά με τις φωτογραφίες της τα οποία συνδιαλέγονται με τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής. Τα έργα The Mark on the Wall, Traces και Proof of Residence περιέχουν κείμενα και επιγραφές στην καθομιλουμένη, ενώ το Birth Series είναι ένας στοχασμός για τις απαρχές της ιστορίας. Για τη σειρά «The Mark on the Wall» αναφέρει: «Πιστεύω ότι αυτά τα θραύσματα εκφράζουν ίχνη της συλλογικής συνείδησης κοινοτήτων της υπαίθρου».

Αναρτήθηκε στην κατηγορία Δημόσια έκθεση