Ηλεκτρονική διαπίστευση για δημοσιογράφους και επαγγελματίες

Οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες μπορούν να ζητήσουν διαπίστευση μέσω διαδικτύου για τη συνέντευξη Τύπου και την προπαρουσίαση της documenta 14. Για να υποβάλετε την αίτησή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής διαπίστευσης θα διατίθεται από 22 Νοεμβρίου 2016 έως 27 Φεβρουαρίου 2017 (για την προπαρουσίαση στην Αθήνα) και έως 28 Απριλίου 2017 (για την προπαρουσίαση στο Κάσελ) και αφορά τις παρακάτω ημερομηνίες:


6 Απριλίου 2017
Συνέντευξη Τύπου και προπαρουσίαση της έκθεσης σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες στην Αθήνα

7 Απριλίου 2017
Προπαρουσίαση της έκθεσης σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες στην Αθήνα

7 Ιουνίου 2017
Συνέντευξη Τύπου και προπαρουσίαση της έκθεσης σε δημοσιογράφους στο Κάσελ

8-9 Ιουνίου 2017
Προπαρουσίαση της έκθεσης σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες στο Κάσελ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις διαπίστευσης μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Δυστυχώς δεν γίνονται δεκτά αιτήματα μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτή τη σελίδα.

Αναρτήθηκε στην κατηγορία Νέα στις 22.11.2016