Το άλμπουμ του Jahângîr

Το άλμπουμ του Jahângîr, Συλλογή Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung, άποψη εγκατάστασης, Neue Galerie, Κάσελ, documenta 14, φωτογραφία: Mathias Völzke

Το άλμπουμ του Jahângîr, Συλλογή Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung, άποψη εγκατάστασης, Neue Galerie, Κάσελ, documenta 14, φωτογραφία: Mathias Völzke

Το άλμπουμ του Jahângîr, Συλλογή Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung, άποψη εγκατάστασης, Neue Galerie, Κάσελ, documenta 14, φωτογραφία: Mathias Völzke