Άσπα Στασινοπούλου

Άσπα Στασινοπούλου, Άτιτλο, 1978, ξύλο και φωτογραφικό γαλάκτωμα, Συλλογή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (ΕΜΣΤ), άποψη εγκατάστασης, ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ, Fridericianum, Κάσελ, φωτογραφία: Mathias Völzke