Πάνος Κοκκινιάς

Πάνος Κοκκινιάς, Νίσυρος, 2014-15, αρχειακή εκτύπωση ψεκασμού μελάνης, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (ΕΜΣΤ), άποψη εγκατάστασης, ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ, Fridericianum, Κάσελ, φωτογραφία: Nils Klinger