Ιωάννης Δεσποτόπουλος
(1903-1992)

Ιωάννης Δεσποτόπουλος, μακέτες, σχέδια και φωτογραφίες για το Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας, 1959, συλλογή Μουσείου Μπενάκη, Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, άποψη εγκατάστασης, Ωδείο Αθηνών, documenta 14, φωτογραφία: Γιάννης Χατζηασλάνης

Ιωάννης Δεσποτόπουλος, μακέτες, σχέδια και φωτογραφίες για το Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας, 1959, συλλογή Μουσείου Μπενάκη, Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, άποψη εγκατάστασης, Ωδείο Αθηνών, documenta 14, φωτογραφία: Γιάννης Χατζηασλάνης

Ιωάννης Δεσποτόπουλος, άποψη εγκατάστασης, Ωδείο Αθηνών, documenta 14, φωτογραφία: Γιάννης Χατζηασλάνης

OK

Es handelt sich um eine historische Website. Hier erhalten Sie jeweils Details zum Impressum, Datenschutz und weitere Informationen.