Μπία Ντάβου
(1932-1996)

Μπία Ντάβου, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης

Μπία Ντάβου, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης

Μπία Ντάβου, Διάγραμμα, 1973, λινοτυπική πλάκα σε ξύλο, ιδιωτική συλλογή, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης

OK

Es handelt sich um eine historische Website. Hier erhalten Sie jeweils Details zum Impressum, Datenschutz und weitere Informationen.