Βλάσης Κανιάρης
(1928-2011)

Βλάσης Κανιάρης, Όψεις του ρατσισμού II, 1970, γύψoς, άποψη εγκατάστασης, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Γιάννης Χατζηασλάνης