Μπία Ντάβου
(1932-1996)

Μπία Ντάβου, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης

Μπία Ντάβου, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης

Μπία Ντάβου, Διάγραμμα, 1973, λινοτυπική πλάκα σε ξύλο, ιδιωτική συλλογή, άποψη εγκατάστασης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, documenta 14, φωτογραφία: Στάθης Μαμαλάκης