Constantinos Hadzinikolaou, Anestis, 2017, detail, Benaki Museum—Pireos Street Annexe, Athens, documenta 14, photo: Stathis Mamalakis

10 of 10 total images
remaining for download.

d14_Constantinos_Hadzinikolaou_Anestis_Benaki_©_Stathis_Mamalakis.jpg
4000 × 2666 px
5 MB

Download