2017 MFA graduating class of Athens School of Fine Arts

JUL
6
6–11 pm
Athens School of Fine Arts (ASFA)—MFA Building, Peiraios 256, Athens

2017 MFA graduates of Athens School of Fine Arts are holding their degree exhibition opening on Thursday, July 6, at 6 pm.

Participants: Pantelis Yiannakis, Gina Dimakopoulou, Marializa Kampi, Ylena Katkova, Alkistis Mavrokefalou, Giorgos Nikas, Valia Papastamou, Dimitris Polychroniadis, Alexandra Streshna, Pythagoras Chatziandreou

Opening: Thursday, July 6, 6—11 pm
Exhibition Duration: July 7—14, 12—8 pm
Address: MFA Building of Athens School of Fine Arts, Peiraios 256

Posted in Calendar