Albert Weisgerber
(1878–1915)

Albert Weisgerber, Theodor Heuss. Jugendbildnis in Öl, 1905, Öl auf Leinwand
, Familienarchiv Heuss, Basel, Installationsansicht, Neue Galerie, Kassel, documenta 14, Foto: Mathias Völzke